โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร

470

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่มาจากสัตว์สู่คน โดยถือว่าเป็นโรคที่มีความอันตรายเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุจากการติดเชื้อดังกล่าวมาจากการที่ระบบประสาทมีการติดเชื้อจากภายใน โดยพาหะการติดเชื้อคือสัตว์ ที่สามารถติดต่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ เป็นโรคที่มีความรุนแรงที่สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยผู้ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อติดแล้วมีโอกาสเสียชีวิตเพราะปัจจุบันยังคงไม่มียา และวัคซีนเพื่อใช้ในการรักษา แต่ถึงอย่างนั้นโรคพิษสุนัขบ้าก็สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

คนติดโรคพิษสุนัขบ้ามาจากสัตว์ชนิดไหนได้บ้าง

โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้จำกัดว่าจะต้องติดมาจาก สุนัข เพียงเท่านั้น เพราะสามารถเกิดขึ้นมาจากสัตว์ที่เป็นสัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมได้หลายชนิด เช่น แมว ค้างคาว วัว ลิง ชะนี หนู เป็นต้น แต่สาเหตุที่ใช้ชื่อว่า พิษสุนัขบ้า ก็เพราะสุนัข กับแมว ถือเป็นสัตว์ที่สามารถเป็นพานะนำโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้เป็นอันดับต้น ๆ ของการรักษา โดยการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า จะเป็นการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างน้ำลาย จากการถูกสัตว์ชนิดนั้นกัด ข่วน หรือแม้กระทั่งเลียตรงบริเวณที่มีบาดแผลต่าง ๆ ภายในร่างกาย

อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคน จะมีอาการเป็นเช่นไร

หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกาย การแสดงอาการโดยปกติแล้วจะอยู่ในช่วงประมาณ 3 สัปดาห์ – 3 เดือน หลังจากได้รับเชื้อ โดยที่ก็มีโอกาสที่ในบางคนจะต้องรออาการที่ชัดเจนโดยใช้เวลาหลายปี ปัจจัยต่าง ๆ ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่โดนกัด สัมผัส หรือความลึก ที่ผู้ป่วยได้รับไป โดยอาการของโรคพิษสุนัขบ้าจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้

  • ระยะเริ่มต้น : สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเข้าไปในระยะเริ่มต้นนั้น จะมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงเท่าไหร่ โดยอาการทั่ว ๆ ไปก็จะเป็น ไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ นอนไม่หลับ โดยที่อาการดังกล่าวจะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นครบทุกอาการ โดยที่ในบางรายอาจจะมีแค่อาการเจ็บ เสียวแปล๊บคล้ายเข็มทิ่มตรงบริเวณที่ถูกกัดเพียงเท่านั้น
  • ระยะที่มีอาการทางสมอง : สำหรับผู้ป่วยที่ถึงระยะที่มีผลต่ออาการทางสมองนั้น ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่เริ่มจะมีอาการที่รุนแรงขึ้น โดยอาการที่จะพบในช่วงระยะนี้ก็คือ จะมีอาการสับสน วุ่นวาย กระสับกระส่าย รวมไปถึงอาการสำคัญอย่าง อาการกลัวน้ำ โดยที่จะมีอาการที่รุนแรงขึ้นถ้าหากได้ยิงเสียงดัง หรือถูกสัมผัสโดนตัว จากนั้นจะมีอาการชัก และอัมพาต
  • ระยะสุดท้าย : ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจจะเจอกับภาวการณ์หายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตฉับพลัน

เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นโรคที่ไม่มียาที่จะนำมาใช้ในการรักษาให้หายได้ในเวลานี้ เพราะฉะนั้นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจากข้อมูลได้บอกเอาไว้ว่า แทบจะทุกรายที่ติดเชื้อ มีโอกาสเสียชีวิตทันที เพราะฉะนั้นการป้องกันจึงถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยอาจจะเป็นการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างสม่ำเสมอ และรวมไปถึงดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด