วัคซีน PCV คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร

340

วัคซีนนั้นมีหลากหลายประเภท โดยจุดประสงค์ของการฉีดวัคซีนก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆ โดยมีวัคซีนที่เราได้ยินกันอย่างคุ้นหู ตัวอย่างเช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า วัคซีนกันบาดทะยัก เป็นต้นแล้ววัคซีนที่เราไม่ค่อยคุ้นหูอย่าง วัคซีน PCV มันคืออะไรล่ะ เรามาหาคำตอบในบทความนี้กัน

วัคซีน PCV คืออะไร?

วัคซีนชนิดนี้คือวัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคนี้ได้มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด

  • Pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) เป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส โดยจะสามารถป้องกันครอบคลุมได้ 13 สายพันธุ์ อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคนี้ในเด็ก และสามารถป้องกันได้ครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคนี้ในผู้ใหญ่
  • Pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23) สามารถป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสได้ครอบคลุม 23 สายพันธุ์

แล้วโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสคืออะไรล่ะ มาหาคำตอบโดยการอ่านต่อไป

โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส คืออะไร?

โรคนี้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) ซึ่งส่งผลทำให้เกิดอาการติดเชื้อที่บริเวณของหูชั้นกลางซึ่งจะทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบ และบริเวณไซนัสซึ่งทำให้เกิดไซนัสอักเสบ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะติดเชื้อที่บริเวณอื่นๆได้ เช่น ติดเชื้อบริเวณปอดก็จะให้เกิดปอดอักเสบ ติดเชื้อบริเวณสมองก็จะเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งอาจร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

การป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส

ทำได้โดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

วัคซีน PCV จำเป็นไหม?

โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและอาจจะเสียชีวิตได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุหากเป็นโรคติดเชื้อชนิดนี้ ดังนั้นแล้วเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี แนะนำว่าให้ฉีด PCV13 และในผุ้ใหญ่ที่มีอายุ 2-64 ปี ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ส่วนผุ้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป แนะนำว่าให้ฉีด PPSV23 หรือ PCV13 เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจทำให้เสียชีวิตลงได้

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ของการฉีดวัคซีน

อาการไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการฉีดวัคซีนคือ อาจมีอาการปวด บวม และแดงในบริเวณที่ฉีดวัคซีน บางรายอาจมีไข้ อ่อนเพลีย และกล้ามเนื้อมีอาการปวดเมื่อย อาการข้างเคียงเหล่านี้จะไม่มีความรุนแรงและหายได้ภายใน 2-3 วัน

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสนั้นมีความจำเป็นทั้งในวัยเด็กและผู้ใหญ่ ดังนั้นหากบุตรหลานของคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ตามที่ต้องการจะฉีดวัคซีน PCV13 และ PPSV23 ก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อทำการฉีดวัคซีนนี้ให้ถูกต้องกับช่วงอายุต่อไป