ปูนสำเร็จรูป คืออะไร? เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะกับงาน

333

ปัจจุบันวงการก่อสร้างได้มีการพัฒนารูปแบบไปมากมาย โดยมักจะมีวัสดุใหม่ ๆ ในวงการก่อสร้างออกมาให้ใช้งานเสมอ เพื่อเข้ามาทดแทนวัสดุแบบเดิม ที่อาจจะเป็นข้อกำหนดเรื่องการใช้งาน และเวลาที่สะดวกสบาย โดยรวมไปถึง ปูนซีเมนต์ ที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการก่อสร้างที่มีความสำคัญ ก็ได้มีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ทำออกมาเพื่อปรับปรุง ออกแบบให้เหมาะกับวัสดุใหม่ ๆ โดยทั้งหมกก็เป็นเพื่อการเพิ่มความสะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ปูนสำเร็จรูป คืออะไร?

สำหรับปูนสำเร็จรูป ทีเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่การก่อสร้างทุกชนิดจำเป็นต้องใช้ โดยจะเป็น ปูนซีเมนต์ผง ที่มีการผสมออกมาในรูปแบบพร้อมใช้งาน โดยจะมีการผสมทราย หรือหินบด และมีน้ำยาเคมีรูปแบบผง ผสมออกมาให้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นการผสมออกมาให้พร้อมใช้งานภายใน 1 ถุง โดยที่ “ปูนสำเร็จรูป” เป็นการพัฒนาออกมาที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการใช้ ที่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ จึงเป็นที่นิยมในการเลือกใช้งาน เพราะมีความสะดวก และข้อดีมากมาย

รูปแบบของการใช้งานต่าง ๆ ของ ปูนสำเร็จรูป

ปัจจุบันในท้องตลาดมีปูนสำเร็จรูปให้เลือกใช้กันหลายประเภท โดยที่แต่ละยี่ห้อก็ใช้ชื่อเรียกปูนชนิดนั้น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สร้างความสับสนให้ผู้ใช้งานได้ไม่น้อยเลย จึงควรอ่านคำแนะนำข้างถุง หรือขอคำแนะนำในการใช้งานกับผู้แทนขาย หรือบริษัทผู้ผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งาน แบ่งตามประเภทการใช้งานได้ ดังนี้

1.ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อ : สำหรับปูนชนิดนี้เป็นชนิดพื้นฐานที่มักจะถูกเลือกนำเอามาใช้งานอย่างเป็นประจำ โดยปูนชนิดนี้โดยทั่วไปแล้ว จะถูกแบ่งออกได้อีก 2 ประเภท ซึ่งก็คือ สำหรับงานก่ออิฐมอญ อิฐบล็อก และสำหรับงานก่ออิฐมวลเบา เพราะมีรายละเอียดการทำงานที่แตกต่างกัน

2.ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบ : สำหรับปูนสำเร็จรูปชนิดนี้ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำมาแบ่งใช้งานได้อีก 4 ประเภท ตามวัสดุที่ใช้

  • 1.สำหรับงานฉาบทั่วไป อิฐมอญ อิฐบล็อก
  • 2.สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบา
  • 3.สำหรับงานฉาบผิวคอนกรีต
  • 4.สำหรับงานฉาบผิวบางพิเศษ

3.ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานเทปรับระดับ : สำหรับปูนสำเร็จรูปชนิดนี้ ส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกนำเอามาใช้ร่วมกับงานปรับระดับพื้นซะเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเป็นการคัดขนาดหิน หรือทราย ที่ให้ออกมาในปริมาณที่เหมาะสม เพราะงานประเภทนี้ ต้องการการรับน้ำหนักได้ระดับหนึ่ง

4.ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานกาวปูกระเบื้อง : สำหรับลักษณะพิเศษของปูนสำเร็จรูปชนิดนี้ จะเป็นลักษณะที่มีความเหนียว หนืดเหมือนกาว โดยจะนำเอามาใช้คู่กับเกรียงหวี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูการยึดเกาะ และควบคุมการใช้ปริมาณปูนให้เหมาะสม

5.ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้าง : สำหรับปูนชนิดนี้จะมีความสามารถเฉพาะตัว ที่มีความจำเป็นกับรูปแบบของพื้นที่ต้องการรับน้ำหนักเยอะ ๆ หรือเรียกอีกอย่างว่า คอนกรีตแห้ง ที่จะมีระบุว่าสามารถรับกำลัง หรือรับน้ำหนักได้เท่าไรเมื่อแห้งตัว

6.ปูนสำเร็จรูปนอนชริ้งเกร้าท์ : สำหรับปูนสำเร็จรูปชนิดนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกนำเอามาใช้สำหรับงานซ่อมแซมโดยเฉพาะ โดยอาจจะเป็นรูปแบบของงานปิดร่องรอยต่อ เป็นต้น โดยจะมีความแข็งแรง และมีแรงยึดเกาะสูงกว่าปูนชนิดอื่น

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับข้อมูลที่นำเอามาเสนอให้ได้ดูกันในวันนี้ เกี่ยวกับเรื่องราวของปูนสำเร็จรูป โดยที่แต่ละชนิดก็จะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป อยู่ที่ว่าจะใช้งานประเภทไหน ซึ่งยังมีที่พัฒนาออกมาเกี่ยวกับงานตกต่างอีกหลายชนิด ซึ่งรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป จะทำให้บ้านดูสวยงาม และดูดีขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาก็จะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของแต่ละชนิด อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานมากที่สุด