3 วิธีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ช่วยโลก ช่วยเรา

324

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นที่พูดถึงกันมาอย่างยาวนาน โดยถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ และรวมไปถึงคนในครอบครัว เพราะทุกครั้งที่เข้าสู่ช่วงเวลาหน้าหนาว หรือตั้งแต่เดือน ธ.ค.-ก.พ. เพราะช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการตรวจพบปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานเกิดขึ้นมาทุกปี

ด้วยสาเหตุที่เกิดมาจากมวลอากาศเย็นที่ได้แผ่ลงมา โดยมีกำลังที่อ่อนลงเรื่อย ๆ จึงทำให้เกิดลมอ่อน ๆ จนเป็นสาเหตุให้เกิดการพักฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมาจากการเผาในที่โล่ง หรือมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และรวมไปถึงมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้เกิดการสะสมเพิ่มขึ้นของ ฝุ่น PM 2.5 มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการช่วยลดปัจจัยที่จะเกิดขึ้นมาก็สามารถร่วมมือกันทำได้ โดยการช่วยลดปริมาณของฝ่า PM 2.5 สามารถช่วยกันทำให้ลดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วย 3 วิธีดังนี้

  1. งดเผาขยะ

สำหรับการเผาขยะ หรือการเผาไหม้นั้น เป็นปัจจัยหลักที่จะเป็นสาเหตุของการเพิ่มควัน และฝุ่นพิษให้อากาศ โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่มักจะเกิดภาวะอากาศแห้ง โดยมักจะทำให้เกิดอัคคีภัยต่าง ๆ ภายในบ้านได้อยู่เป็นประจำ ซึ่งสาเหตุก็มักจะมาจากการเผาขยะ โดยก็ได้มีแนวทางออกมาเกี่ยวกับปัญหาการเผาขยะ โดยให้มุ่งเน้นไปที่การหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดปริมาณของขยะ โดยนำเอากลับมาใช้งานให้เกิดปนะโยชน์สูงที่สุด

  1. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ

การป้องกันฝุ่นด้วยการปิดหน้าต่าง และประตูบ้านอยู่ตลอดเวลา มักเป็นวิธีที่หลายคนเข้าใจผิดว่าจะสามารถป้องกันได้ โดยวิธีนี้อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถลดปริมาณฝุ่นทั่วไปได้ แต่สำหรับฝุ่น PM 2.5 ที่ถือว่าเป็นฝุ่นที่มีอนุภาคที่เล็กเกินกว่าจะป้องกันได้ เพราะฉะนั้นตัวช่วยในการดักจับฝุ่นด้วยเครื่องฟอกอากาศจึงเป็นทางเลือกที่คนหันมาใช้กันมากขึ้น โดยที่ในปัจจุบันก็มีเครื่องฟอกอากาศให้สามารถเลือกซื้อ และเลือกใช้งานหลายแบรนด์เป็นอย่างมาก แต่การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสม และถูกต้อง จะต้องคำนึงถึงขนาดของพื้นที่ห้องที่ต้องการใช้งาน กับขนาดของตัวเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะสมกัน จึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต่อการใช้งานจริง

  1. ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ

ในปัจจุบันการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ผู้คนหันมานิยมใช้กัน เพราะด้วยเทรนด์การแต่งบ้าน ที่นอกจากจะได้ความสวยงามแล้ว ยังช่วยให้บ้านสดชื่นได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นต้นไม้ฟอกอากาศก็ยังมีให้เลือกใช้งานหลายสายพันธุ์ โดยส่วนใหญ่แล้วสายพันธุ์ที่มักจะได้รับความนิยมก็คือ ต้นยางอินเดีย พลูด่าง เศรษฐีเรือนใน เศรษฐีพันล้าน ลิ้นมังกร เขียวหมื่นปี เดหลี ไทรใบสัก กวักมรกต ซึ่งต้นไม้แต่ละชนิด ก็จะมีความสามารถ และคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่จะนำวิธีนี้ไปใช้งาน ควรศึกษารายละเอียดก่อนนำมาปลูกก่อนทุกครั้ง

สรุป : การคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจ โดยปัญหาต่าง ๆ จะสามารถค่อย ๆ แก้ไขได้ด้วยการที่ทุก ๆ คนมีความเข้าใจ และปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีต่าง ๆ ก็สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ จากการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ โดยเริ่มจากที่บ้าน ถ้าทุกคนร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมกันแล้ว อีกไม่นานปัญหาการลดปริมาณของฝุ่น PM 2.5 ก็จะสามารถแก้ไขลงไปได้เรื่อย ๆ นอกจากนั้นแล้วก็จะสามารถเป็นตัวช่วยที่ดีในการลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดจากฝุ่น และมลพิษเหล่านี้ได้อีกด้วย