6 โรคยอดฮิตที่มากับหน้าร้อน ที่เราต้องควรระวัง

15

เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนของประเทศไทยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง ความเสี่ยงที่จะป่วยจากโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าร้อนก็มากขึ้นตามไปด้วย หรือที่เรียกว่า “โรคฤดูร้อน” คือโรคที่มาพร้อมกับฤดูกาล ซึ่งโรคเหล่านี้มีอะไรบ้าง และมีอาการอย่างไรบ้าง

1. โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) 

สาเหตุ 

โรคอาหารเป็นพิษ เป็นโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อต่างๆ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือ เชื้อปรสิต  

อาการแสดง 

ผู้ป่วยจะมี ไข้ ปวดท้อง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง 

2. โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) 

สาเหตุ 

เกิดจากรับประทานอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรีย ไม่สะอาด และไม่ปรุงสุก  

อาการแสดง 

ถ่ายเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งต่อวันขึ้นไปหรือถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายมีมูกปนเลือด  หรือมีอาเจียนร่วม 

3. โรคบิด (Dyesntery) 

สาเหตุ 

เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อแบทีเรีย หรืออะมีบา สามารถติดต่อผ่านการรับประทานอาหาร ผักดิบ น้ำที่ปนเปื้อน 

อาการแสดง 

ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดท้องแบบปวดแบ่งถ่ายอุจจาระ อุจจาระมีมูกหรือเป็นเลือด 

4. โรคไวรัสตับอักเสบเอ 

สาเหตุ 

มักติดต่อจากการกินอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก 

อาการแสดง 

ผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปัสสาวะสีเข้ม แน่นท้องใต้ชายโครงขวา ท้องร่วงและ ตัวเหลืองตาเหลือง ที่เรียกว่าดีซาน 

5. โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ (Rabies) 

สาเหตุ 

เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ที่มีอยู่ในน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ และติดต่อสู่คนผ่านทางบาดแผลหรือเนื้อเยื่ออ่อน ถูกสัตว์ที่มีเชื้อเลีย ข่วน หรือน้ำลายมาโดนเข้าที่บาดแผลที่เป็นอยู่แล้ว เข้าตา จมูก ปาก ทวารหนัก และ อวัยวะสืบพันธุ์ก็อาจทำให้ติดเชื้อได้ 

อาการแสดง 

ผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆใน 2-3 วันแรก เจ็บคือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คันหรือปวดแสบปวดร้อนบริเวณแผลที่ถูกกัด ทั้งที่แผลอาจจะหายเป็นปกติแล้ว แล้วจึงค่อยมีอาการทางประสาท เช่น กระสับกระส่าย กลัวแสง ลม กลืนน้ำลายลำบาก อาละวาด และจะค่อยซึมลง ชัก เป็นอัมพาต สุดท้ายเสียชีวิต 

6. โรคอหิวาตกโรค (Cholera)

สาเหตุ 

เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Vibrio Cholerae 

อาการแสดง 

ผู้ป่วยจะมีไข้สูงลอยมากกว่า 1 สัปดาห์ ถ่ายเป็นน้ำคราวละมากๆและทำให้มีอาการขาดน้ำและเกลือแร่อย่างเฉียบพลัน อาจทำให้ช็อก หมดสติ และเสียชีวิตได้ 

โรคเหล่านี้มักพบในช่วงหน้าร้อน ดังนั้นทุกคนควรดูแลใส่ใจเรื่องของความสะอาดของอาหารและน้ำ เพราะโรคส่วนใหญ่มักมาจากการรับประทานอาหารและน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน หวังว่าซัมเมอร์นี้ทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย