เด็กพัฒนาการล่าช้า สังเกตจากอะไร

314

เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ไม่ใช่เด็กที่ไม่มีพัฒนาการใด ๆ เลย แต่คือคือเด็กที่ไม่สามารถทำสิ่งพื้นฐานได้ตามเด็กในช่วงอายุเดียวกัน เพราะมีลำดับขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับการพัฒนาตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงวัยที่ปกติ ที่จะอยู่ในช่วงของอายุของเด็กในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเด็กทุกคนจะมีสิ่งที่พัฒนาเร็ว และช้าที่แตกต่างกันไป โดยที่เด็กอาจจะมีพัฒนาการล่าช้าด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ หรือมากกว่าหนึ่งด้านก็ได้ ซึ่งพัฒนาการทั้งหมดของเด็กจะส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ที่มีผลเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

เด็กพัฒนาการช้างสังเกตจากอะไร

เด็กที่มีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กทั่วไปในช่วงอายุเดียวกัน คืออาการผิดปกติของอวัยวะที่เป็นเรื่องสำคัญ ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากอาการนี้จะส่งผลถึงพัฒนาการและกระทบไปถึงส่วนอื่น ๆ ได้ สำหรับข้อสังเกตที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเอง กับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บ่งบอกชัดเจนจากสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นของลูกรัก ที่เป็นการบ่งบอกโดยตรงว่าลูกเป็นเด็กพัฒนาการช้าดังนี้

  1. เด็กพัฒนาการช้าศีรษะผิดปกติ

การสังเกตขั้นพื้นฐานก็คือขนาดของศีรษะที่ไม่สมดุลต่อร่างกาย โดยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาว่า ลูกมีศีรษะที่เล็ก หรือใหญ่เกินไป หากพบเจอปัญหาดังกล่าว ก็เป็นการบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของสมอง โดยมีสาเหตุมากมายที่สามารถบอกได้ว่าสมองของลูกน้องมีการเจริญเติบโตผิดปกติ เช่น ขาดอากาศขณะคลอด หรืออาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมเส้นรอบศีรษะโดยปกติของเด็กตั้งแต่

2.เด็กพัฒนาการช้าหูผิดปกติ

ใบหูผิดรูป ไม่ว่าใบหูจะอยู่ในส่วนที่ต่ำ หรือสูงเกินไป ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนาการของลูก โดยสามารถสังเกตได้จากติ่งหูยาวผิดปกติ โดยวิธีสังเกตง่าย ๆ ก็สังเกตว่ามีรูด้านหน้าหู หรือหูไม่มีรูหรือไม่ โดยจะส่งผลต่อเด็กที่มีอายุ 6 เดือน เพราะในช่วงนี้จะสามารถทดสอบด้วยการเรียก แล้วดูว่าหันตามทิศทางของเสียงหรือไม่ โดยอาจจะเป็นการทดสอบถึงการตอบสนองกับการได้ยินของเสียงรอบข้าง เช่น เมื่อมีเสียงดังที่ผิดปกติเกิดขึ้นมา แต่ลูกน้อยกับไม่มีอาการตกใจ หรือสะดุ้ง เสียงที่มีความซับซ้อน โดยที่สามารถกระตุ้นการพัฒนาที่ปกตินี้ได้ด้วยการพูดคุยโต้ตอบเสียงที่ถูกเปล่งออกมา จะเป็นการช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านการฟังของลูกได้เป็นอย่างดี

3.เด็กพัฒนาการช้าตาผิดปกติ

สำหรับขั้นตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตที่ตาของลูก เพราะถ้าหากลูกเป็นเด็กพัฒนาการล่าช้า ตาลูกมีอาการผิดปกติเพราะตาจะห่างจนผิดปกติที่สามารถสังเกตได้ โดยตาอาจจะเหล่าเข้า หรือตาเหล่ออก เห็นว่าแสงสะท้อนจากรูม่านตาเป็นสีขาว แสดงว่ามีความผิดปกติอยู่ด้านหลังรูม่านตา อาจจะเป็นต้อ มีเนื้องอก จอประสาทตาลอก

4.เด็กพัฒนาการช้าจมูกผิดปกติ

การสังเกตขั้นพื้นฐานคือเด็กจะมีดั้งจมูกบี้ หรือเชิดมากกว่าปกติ โดยการสังเกตที่ถูกต้องจะต้องสังเกตที่หน้าตาโดยรวม ไม่แยกประเภท เช่น หางตาชี้ กระหม่อมแบน ลิ้นใหญ่ สำหรับอาการสำคัญเหล่านี้อาจจะบอกได้ว่าลูกน้อยอาจะมีภาวะเป็นดาวน์ซินโดรม โดยที่เด็กอาจจะไม่มีการตอบสนองโดยตรง หรือไม่มีปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลิ่นต่าง ๆ

5.เด็กพัฒนาการช้าปากผิดปกติ

โดยที่ลูกน้อยอาจจะมีอาการปากบางเป็นปากปลา หรือปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับอาการของเด็กที่เป็นสาเหตุของพัฒนาการในขั้นนี้ก็คือ เด็กจะมีอาการพูดไม่ชัด ติดอ่าง เสียงผิดปกติ โดยที่จะไม่มีการโต้ตอบใด ๆ กับคำพูดตามวัยในช่วงเวลาปกติ โดยจะมีพัฒนาการทางภาษาช้า เช่น สองขวบแล้วยังพูดคำที่ไม่มีความหมาย ไม่ทำตามคำสั่งและไม่พยายามพูดกับคนอื่น

สำหรับอาการดังกล่าวที่ได้บอกไปนั้น ก็เป็นเพียงอาการเบื้องต้นที่สามารถพบเจอได้ตามปกติ โดยที่อาจจะมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ อีกที่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าผิดปกติอาจจะมาจากสาเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้บอกไป สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหน ที่สังเกตอาการเบื้องต้นของลูกน้อยแล้วเกิดข้อสงสัยว่า ลูกของคุณเข้าข่ายเด็กพัฒนาการล่าช้า ข้อสงสัยเหล่านี้อย่าเก็บเอาไว้คนเดียวโดยเด็ดขาด โดยแนะนำว่าให้รีบปรึกษากุมารแพทย์ใกล้บ้านให้เร็วที่สุด เพื่อตรวจเช็คประเมินพัฒนาการ และวางแผนรักษาแก้ไขได้ทันเวลา