ลดหย่อนคู่สมรสคืออะไร ได้เท่าไรต่อปี มีข้อแม้อะไรบ้าง ?

5

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ทุกคน แต่คงจะดีไม่น้อยถ้าเราสามารถเพิ่มลดหย่อนภาษีของตนเองได้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีลง ซึ่งสำหรับคู่แต่งงาน หนึ่งในค่าลดหย่อนภาษีที่หลายคนอาจยังไม่รู้ คือค่าลดหย่อนภาษีคู่สมรส ซึ่งในบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกัน

ลดหย่อนคู่สมรส

ค่าลดหย่อนคู่สมรสคืออะไร ?

ค่าลดหย่อนของคู่สมรสเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐบาลให้แก่คู่สมรสที่แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมจากค่าลดหย่อนส่วนตัว เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของคู่สมรส

ค่าลดหย่อนคู่สมรสได้เท่าไร คำนวณอย่างไร ?

ในปัจจุบัน ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสมีจำนวน 60,000 บาทต่อปี หรือหากคิดเป็นเดือนจะได้ 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจะถูกนำไปหักจากเงินได้สุทธิก่อนคำนวณภาษี ทำให้เงินได้ที่ต้องเสียภาษีมีจำนวนน้อยลง และส่งผลให้จำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่ายลดลงด้วย

การคำนวณค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสจะดำเนินการในขั้นตอนการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปกติ โดยนำเงินได้สุทธิของผู้มีเงินได้มาหักด้วยค่าลดหย่อนส่วนตัว และค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรส 60,000 บาท จากนั้น

จึงนำยอดที่ได้ไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าลดหย่อนคู่สมรสมีข้อแม้อย่างไรบ้าง ?

แม้ว่าค่าลดหย่อนคู่สมรสจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดี แต่ก็มีข้อแม้บางประการที่คู่สมรสต้องปฏิบัติตาม ได้แก่

  • ต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิประโยชน์นี้จะได้รับเฉพาะคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากเป็นเพียงคู่ชีวิตที่อยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีคู่สมรสนี้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้การรับรองฐานะความเป็นคู่สมรส
  • ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาทจะถูกแบ่งให้คนละครึ่ง ในกรณีที่ทั้งสามีและภรรยามีเงินได้ทั้งคู่ ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรส 60,000 บาทจะถูกแบ่งให้แต่ละคนคนละ 30,000 บาท เพื่อความเท่าเทียมกัน ไม่สามารถนำไปรวมกับคนใดคนหนึ่งได้ทั้งหมด
  • ฝ่ายที่มีเงินได้จะได้รับค่าลดหย่อนคู่สมรสเต็ม 60,000 บาท หากในคู่สมรสมีเพียงฝ่ายเดียวที่มีเงินได้ ฝ่ายนั้นจะได้รับค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสเต็ม 60,000 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระภาษีให้กับครอบครัว
  • กรณีหย่าร้างในปีนั้น จะได้รับค่าลดหย่อนตามสัดส่วนระยะเวลา หากมีการหย่าร้างในระหว่างปีภาษีนั้น ๆ ค่าลดหย่อนคู่สมรสจะได้รับตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ยังคงมีสถานะเป็นคู่สมรส เช่น หย่ากันในเดือนมิถุนายน ก็จะได้รับค่าลดหย่อนครึ่งปีเท่านั้น

การยื่นภาษีตรงเวลาและยื่นลดหย่อนภาษีได้อย่างครบถ้วน จะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้ ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และยังเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองดีอีกด้วย