วีซ่าเชงเก้นคืออะไร

378

วีซ่าเชงเก้น คือเอกสารที่ใช้สำหรับในการเดินทางที่คอบคลุมประเทศที่มีข้อตกลงเอาไว้มากถึง 26 ประเทศ โดยเป็นใบกำกับที่เป็นเอกสารในการใช้ยืนยันว่าอนุญาตให้เข้าประเทศนั้น ๆ ได้ ที่เป็นรูปแบบการเดินทางในช่วงระยะเวลาแค่สั้น ๆ หรือชั่วคราวเพียงเท่านั้น โดยข้อกำหนดจะสามารถให้ผู้ถือวีซ่าเก้งสามารถอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน วีซ่าเชงเก้นหนึ่งประเทศ จะให้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าทุกประเทศในเขตเชงเก้น

แต่ข้อกำหนดที่จะต้องจำเป็นต้องทำในก่อนออกเดินทางทุกครั้งก็คือ จะต้องทำการยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลัก หากคุณจะเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งไม่มีประเทศที่ถือเป็นจุดหมายหลัก ให้คุณทำการยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก เพื่อเป็นหลักประกันในการเดินทางในครั้งนั้น

เงื่อนไขที่สำคัญของวีซ่าเชงเก้น คือ

เงื่อนไขในการอนุมัติวีซ่าที่สำคัญ โดยผู้ถือวีซ่าเชงเก้นควรต้องรู้ไว้ก็คือ ทุกครั้งเวลาเดินทาง จะต้องอยู่ในประเทศนั้น ๆ เท่ากับช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ และจำเป็นจะต้องเดินทางออกจากประเทศในเขตเชงเก้นก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุของช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้เสมอ นอกจากนี้คุณจะต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดในขณะที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ และจะต้องมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางในแต่ละครั้งที่มีการเดินทางเสมอ

ประเทศสมาชิกในกลุ่มเชงเกน

สำหรับประเทศสมาชิกที่อยู่ในข้อตกลงพิเศษ ที่จะอนุญาตให้ประชาชนในกลุ่มเชงเก้นสามารถทำการเดินทางไปมาระหว่างกันได้ระหว่างประเทศนั้น ๆ โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง และสำหรับประชาชนจากประเทศนอกกลุ่มเชงเกน ก็สามารถเดินทางระหว่างประเทศเชงเกนได้โดยใช้วีซ่าเพียงใบเดียวเท่านั้น โดยที่ประเทศสมาชิกมีดังนี้

   1. ออสเตรีย
   2. เบลเยียม
   3. สาธารณรัฐเช็ค
   4. เยอรมนี
   5. เดนมาร์ก
   6. เอสโตเนีย
   7. กรีซ
   8. สเปน
   9. ฟินแลนด์
   10. ฝรั่งเศส
   11. ฮังการี
   12. อิตาลี
   13. ลิกเตนสไตน์
   14. ลิทัวเนีย
   15. ลักเซมเบิร์ก
   16. ลัตเวีย
   17. มอลตา
   18. เนเธอร์แลนด์
   19. โปแลนด์
   20. โปรตุเกส
   21. สวีเดน
   22. สโลวาเนีย
   23. สโลวาเกีย
   24. ไอซ์แลนด์
   25. นอร์เวย์
   26. สวิสเซอร์แลนด์

วีซ่าเชงเก้น เป็นวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางเข้า – ออก ประเทศในแถบยุโรป โดยแต่ละประเทศมีข้อกำหนด ที่ตกลงกันเอาไว้ว่า ถ้าใครถือ วีซ่าเช็งเก้น ก็จะอนุญาตให้สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศนั้น ๆ ได้ โดยจะถือเป็นเอกสารที่เป็นวีซ่าที่เหมาะสำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะ เรียกได้ว่า มีเพียงวีซ่าเชงเก้นใบเดียว ก็ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะจะสามารถเดินทาง เข้า-ออก ประเทศในกลุ่มยุโรปได้สบาย ๆ ไม่ต้องขอวีซ่าทีละประเทศ สะดวกสบายสุด ๆ สำหรับนักเดินทาง ที่ต้องเดินทางทีละหลาย ๆ ประเทศแบบต่อเนื่อง